Enerji ve Su Kaynakları

Barajlar ve Göletler 
Regülatörler 
Havza Planlamaları 
Sulama ve Drenaj Projeleri 
Nehir Islahı ve Taşın Koruma Yapıları 
Hidroelektrik Santraller 
Pompa İstasyonları 
Tüneller-Şaftlar 
Enerji ve Sulama Kanalları 
İletim Boruları - Cebri Borular 
Hidro-mekanik Teçhizatlar 
Elektro-Mekanik Teçhizatlar 
Rüzgar Santralleri 
Şalt Sahaları 
Nükleer Enerji 

Araştırma Veri Toplama Çalışmaları  
*Hidrolojik Araştırmalar 
*Jeolojik/Jeoteknik Araştırmalar 
*Zemin Etütleri 
*Harita-Kamulaştırma işleri 
*Trafik Sayımları 
*İstatistiki Veri Toplama  
 
 
 Projelendirme Çalışmaları 
*Kesin Projeler 
*Yapı Optimizasyonları 
*Stabilite, Betonarme, Hidrolik, Geoteknik 
*Hesaplar Dinamik Analizler 
*3 Boyutlu Yapı Modellemeleri 
*Model Deneyleri 
*Tasarım ve Hesap Raporları 
*Proje Resimleri Şartnameler 
*Keşif ve Metrajlar Birim Fiyat Tanım ve Tarifler 
*İhale Dökümanları Uygulama Projeleri 
*Ek Tasarım Hesapları 
*Proje Resimleri Büro Bazlı Danışmanlık  

Planlama Çalışmaları 
*Ön inceleme/Ön Değerlendirme Çalışmaları 
*Master Plan Raporları  
*Hidrolojik Çalışmalar 
*Teknik Fizibilite Raporları 
*Planlama Raporları 
*Çevresel Etki Değerlendirme Raporları 
*Sismik Risk Değerlendirme Çalışmaları  
 
 
 Müşavirlik- Danışmanlık Çalışmaları 
*Teknik Danışmanlık 
*Proje Değerlendirme Raporları 
*Hesap Kontrolleri ve Müşavirliği 
*Proje Resimleri ve İmalat Paftaları Kontrolleri 
*Müteahhit Seçim Müşavirliği 
*Proje Yönetim Hizmetleri 
*Yapım Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri 
*Kalite Kontrol Çalışmaları 
*Geçici ve Kesin Kabuller