Çevre ve İSG Politikamız

ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ
 
HİDROMARK teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren, müşteri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır. Bu amaçla bünyesinde çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı kalarak ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir. Alt yükleniciler de kanunların öngördüğü ISO 14001 ve OHSAS 18001 hükümleri, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulayacaktır. Bu amaçla: Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak, Atık miktarını azaltacak, Girdi malzeme kullanımında israfı önleyecek, Enerji tüketiminde sürekli tasarruf edecek, İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayacak, Çalışanlarda çevre ve işçi sağlığı - iş güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapacak, Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vs.) bu politikaya kolay erişimini sağlayacaktır